Fristutsettelse i høringssak

RAMMER

Fristutsettelse i høringssak


Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

OED 2002/2351 EV EAM

23.01.2003

Fristutsettelse i høringssak - endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven

Olje- og energidepartementet sendte 29. november 2002 ut høringssak om endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven med en høringsfrist på tre måneder. I tiden etter utsendelsen har departementet mottatt flere henvendelser og søknader om fristutsettelse.

Ut fra sakens betydning for mange av høringsinstansene, har Olje- og energidepartementet forståelse for høringsinstansene har behov for lengre tid til utarbeidelse av høringsuttalelser. Det blir derfor gitt en fristutsettelse på én måned.

Høringsinstansenes eventuelle merknader må være departementet i hende innen
mandag 31. mars 2003.

Etter fullmakt

Per Håkon Høisveen
ekspedisjonssjef

Aksel Tannum
rådgiver

Til toppen