Kommentarer til bruforskrift for fylkesveg

Kommentarer til den enkelte paragraf i forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesveg (bruforskrift for fylkesveg) fastsatt av Samferdselsdepartementet 2. september 2014.

Kommentarer(pdf)