NOU 2009:19 - uttalelse fra HSH

HSH anser det som viktig at det fra statens side arbeides aktivt med forslag som kan bidra til å begrense illegal kapitalflukt og hvitvasking av penger i utviklingsland. Videre stiller HSH seg bak de overordnede målsettinger og utviklingspolitikk som ligger bak utvalgets vurderinger, skriver organisasjonen bl.a. i sin uttalelse.

HSH anser det som viktig at det fra statens side arbeides aktivt med forslag som kan bidra til å begrense illegal kapitalflukt og hvitvasking av penger i utviklingsland. Videre stiller HSH seg bak de overordnede målsettinger og utviklingspolitikk som ligger bak utvalgets vurderinger, skriver organisasjonen bl.a. i sin uttalelse.

Les hele uttalelsen.