NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Datatilsynet

Det er en rekke forhold som av personvernhensyn må utredes nærmere før forslaget om å opprette et register for alle norske selskap eller enkeltpersoner som tilrettelegger for eller oppretter selskap og konti i skatteparadis, kan vedtas, skriver Datatilsynet.

Det er en rekke forhold som av personvernhensyn må utredes nærmere før forslaget om å opprette et register for alle norske selskap eller enkeltpersoner som tilrettelegger for eller oppretter selskap og konti i skatteparadis, kan vedtas, skriver Datatilsynet.

Les hele uttalelsen.