NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra NHO

Hensikten med utredningen har vært god. Ingen er uenige i at illegitim kapitalflukt fra utviklingsland ved hjelp av skatteparadiser er uheldig. Det er et klart behov for større åpenhet og mer informasjonsutveksling mellom myndigheter, skriver NHO.

Hensikten med utredningen har vært god. Ingen er uenige i at illegitim kapitalflukt fra utviklingsland ved hjelp av skatteparadiser er uheldig. Det er et klart behov for større åpenhet og mer informasjonsutveksling mellom myndigheter, skriver Næringslivets Hovedorganisasjon.

Les uttalelsen fra NHO.