NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Redd Barna

Redd Barna mener det er svært positivt at regjeringen vil bidra til endringer rundt skatteparadisene og skadevirkningene disse påfører utviklingsland, skriver organisasjonen.

Redd Barna mener det er svært positivt at regjeringen vil bidra til endringer rundt skatteparadisene og skadevirkningene disse påfører utviklingsland, skriver organisasjonen.

Les hele uttalelsen.