"Norsk" EU-studium i...

"Norsk" EU-studium i Litauen

International School of Management ( ISM) ble opprettet i Kaunas i 1999, og er den første privateide institusjonen for høyere utdanning innen ledelse i Litauen. Handelshøyskolen BI var en av initiativtakerne og hovedgrunnleggerne av ISM.

I 2002 begynte man arbeidet med å utvikle og gjennomføre et toårig Master of Science-studium i EU-integrasjon ved ISM i samarbeid med den litauiske regjeringens europakomité.

Det første kullet ble tatt opp i september 2002, og teller 33 litauiske studenter og to studenter fra Ukraina og Russland. Ved neste studentopptak høsten 2004 tar man sikte på tilby studieplass til flere studenter fra fra andre sentral- og østeuropeiske land.

Internasjonalt miljø
Handelshøyskolen BI har deltatt i oppbyggingen av det nye faget med forelesninger og ekspertise. Halvparten av foreleserne kommer fra Norge, mens resten av lærekreftene er hentet inn fra læresteder i Sentral- og Øst-Europa.

- Så langt har det gått bra med Master-programmet og med studentene våre. De er spesielt fornøyd med at foreleserne kommer fra ulike land og dermed kan videreformidle ulike erfaringer, forteller koordinator Laura Druskinyte ved ISM.

EU-integrasjon
Et nøkkelspørsmål som det nye studiet tar opp er hvordan organisasjoner skal forholde seg til de endringene som følger av økonomiske reformer og særlig integrasjonsprosessen med EU.

- Disse temaene er både populære blant studentene og veldig nyttige i den prosessen Litauen er i som søkerland til EU. Studiet fantes allerede ved BI i Norge og takket være økonomisk støtte fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU var det mulig å etablere et tilsvarende Master-program ved ISM. Målet er at det skal bli et permanent tilbud, forteller Laura Druskinyte.

Master of Management
Studiet består av i alt 14 kurs, og all undervisning foregår på engelsk. De som fullfører studiet får tittelen Master of Managment, og får utstedt vitnemål både fra Handelshøyskolen BI og ISM i Litauen.

Arbeidet med å opprette MSc-studiet i EU-integrasjon har fått til sammen to millioner kroner fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU.

  • Du kan lese mer på hjemmesiden til International School of Management.