Jobbklubb skaper arbeidsplasser...

Jobbklubb skaper arbeidsplasser i Litauen

Det norske sysselsettingskonseptet Syslab gir håp til overtallige fra tidligere Sovjetunionens største kjernekraftverk i Ignalina i Litauen. For å bli EU-medlem har landet forpliktet seg til å avvikle atomkraftverket innen 2012.

Nedleggelsen av Ignalina Nuclear Power Plant ( INPP) gjør at rundt 5000 høyt kvalifiserte industrispesialister må finne seg nye arbeidsplasser. Jobber som i dag ikke finnes. Et norskutviklet konsept for å skaffe høyt utdannet arbeidskraft nye jobber er tatt i bruk i den krevende omstillingsprosessen som nå pågår.

Minst utviklet
Visaginas er en soveby for de ansatt ved kjernekraftverket Ignalina og har 30.000 innbyggere som alle er tidligere russiske statsborgere. De fleste har direkte eller indirekte tilknytning til kraftverket. Visagina ligger i det nordøstlige hjørnet av Litauen som grenser mot Latvia og Hviterussland. Utena-regionen er den minst utviklede i Litauen og det finnes lite eller ingen annen industri i området.

Syslab har bistått med teknologi, oppfølging, opplæring av personell og nettverkstjenester. Det har blant annet vært arrangert fire oppfølgingsreiser fra Norge til Litauen, og det har blitt arrangert tre konferanser i Visaginas og et samarbeidsseminar i Norge.

Brohode mot øst
Siden åpningen av Syslab-senteret i desember 2002 har rundt 80 personer deltatt på kurs i regi av Syslab. De fleste av deltakerne var kvinner. Det er skapt 13 nye arbeidsplasser, minst tre nye bedrifter og syv nye forretningsplaner ser ut til å kunne utvikles som nyetableringer.

- Syslab er samlokalisert med et Business Competence Centre i Visaginas. Byen har en god sjanse til å bli et brohode for handel mellom EU og Russland, fordi denne byen har spesielt gode relasjoner østover. Syslab i Litauen samarbeider derfor med Syslab i Moskva og det nystartede Syslab i Asker i Norge, forteller partner og prosjektleder Per Erik Rasmussen.

Eksport og import
- Som i Russland er det større muligheter til å starte nye småbedrifter enn å finne seg en ny jobb på vanlig måte. Derfor legger vi vekt på å tilføre deltakerne kompetanse innen markedsøkonomi og forretningsplanlegging. Og alle deltakerne i Syslab Visaginas har fått spesiell trening i eksport og import, sier Rasmussen.

- Prosjektet i Litauen har skapt en unik samarbeidsform mellom en norsk bedrift, FN, EU og litauiske myndigheter. Resultatet av det gode klimaet er at de lokale myndighetene er interessert i raskt å utvide samarbeidet ved å opprette en eller flere andre Syslab-enheter i Litauen, sier Per Erik Rasmussen.

Fokus på nettverksbygging
I det første kullet fra Syslab Visaginas var det færre enn forventet som kom i ny jobb, eller hadde etablert egen virksomhet. Årsaken til det var at det ble fokusert for mye på undervisning og for lite på nettverksbygging mot bedrifter i regionen. Det ble rettet opp i andre kull som startet opplæringen høsten 2003.

Syslab-konseptet er utviklet i Norge og har vært benyttet i Frankrike, Sverige, Italia og Russland de siste ti årene. Ved hjelp av midler fra blant annet Handlingsplanen for søkerlandene til EU har Syslab opprettet en egen avdeling i byen Visaginas i Litauen.

Initiativet til omskoleringsprosjektet er norsk, og er et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, FNs utviklingsprogram (UNDP) og litauiske myndigheter. Prosjektet fikk 2,5 millioner kroner fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU i 2002 og 2003.

Knoppskyting
- Er det aktuelt å etablere flere Syslab-enheter i Litauen basert på erfaringene i Visaginas?
- Litauiske myndigheter har fattet sterk interesse for vår tilnærming til jobbskaping og næringsutvikling, og det er et uttalt ønske om å opprette Syslab-enheter i både Vilnius og Kanuas, sier Per-Erik Rasmussen.

Les mer:

SYSLAB

  • Syslab-konseptet ble utviklet i Bergen på begynnelsen av 1990-tallet. Hensikten var å få høyt utdannede ledige inn i private bedrifter. På det tidspunktet var arbeidsledigheten blant akademikere høyere enn den alminnelige ledigheten i Norge.
  • Syslab-konseptet er basert på ”læring gjennom handling”, og drives som en privat bedrift. Det er fokus på egenutvikling gjennom samarbeid, lagspill/teambuilding og aktiv kontakt med eksisterende virksomheter i næringslivet.
  • Til sammen har over 2500 personer deltatt i Syslab-aktiviteter i Norge, Frankrike, Sverige og Russland. Effekten er ifølge Syslab at 80-90 prosent av deltakerne får fast ansettelse i løpet av seks måneder eller mindre. Dette er en av grunnene til at Syslab ønsket å etablere seg i Litauen.
  • Syslab har tre ansattte i Norge og omsetter i Norge fra tre til fem millioner kroner. I de utenlandske prosjektene leies det inn lokal arbeidskraft.