Klimasamarbeid med Romania

RAMMER

Klimasamarbeid med Romania

Norge har støttet en rekke miljøprosjekter i Romaina. Fokus har vært på utslipp av klimagasser, effektivisering av energiforbruket og kompetanseheving som raskt kan settes ut i livet.


Miljøvernministerne Børge Brende og Petru Lificiu signerer protokollen om utvidet miljøsamarbeid i Bucuresti i oktober 2002

I 2001 inngikk Norge og Romania en avtale om klimasamarbeid. Norge har blant annet støttet moderniseringen av et fjernvarmeanlegg utenfor Romanias hovedstad Bucuresti med over fem millioner kroner. Dette var det første fellesprosjektet som Norge deltok i som en del av Kyoto-protokollen.

Forsterket samarbeid
I oktober 2002 var miljøvernminister Børge Brende på offisielt besøk i Romania. I den forbindelse undertegnet han en protokoll sammen med sin rumenske kollega Petru Lificiu om et styrket miljøsamarbeid mellom de to landene. Samtidig ble det tildelt støtte til nye miljøprosjekter på over en million kroner.

- Norge støtter prosjekter i Romania som vil føre til en modernisering og effektivisering innen energi- og industrisektoren, reduksjon av luftforurensing og mindre utslipp av klimagasser. Dette gir både miljømessige gevinster og bedre drift, såkalte vinn-vinn-effekter, sa miljøvernminister Børge Brende under seremonien.


På den den kjemiske fabrikken Oltchim er det gjennomført energieffektiviseringstiltak med støtte fra Norge

Praktisk opplæring
Miljøsamarbeidet har de siste årene særlig satset på oppbygging av lokal kompetanse gjennom opplæring av eksperter. Praktisk prosjektgjennomføring benyttes som metode for å sikre at nye kunnskaper raskt settes ut i livet.

Det er også arrangert seminarer for å styrke kompetansen i statsforvaltningen innen renere produksjon og energieffektivisering og hvilke finansieringsløsninger som finnes internasjonalt på klimafeltet.

EUs miljøkrav
Det er også lagt vekt på å øke kompetansen innen forvaltningen når det gjelder EUs miljøkrav. Dermed kan Romania dra nytte av Norges erfaringer gjennom EØS-samarbeidet når det gjelder miljø.

Norges støtte til de ulike miljøvernprosjektene i Romania har vært en del av Handlingsplanen for søkerlandene til EU. Det er også gitt bidrag til regionale prosjekter som Romania nyter godt av.

Et nettverk bestående av fire norske selskaper har spesialisert seg på kompetanseoverføring av energieffektivisering. NEEG (The Norwegian Energy Efficiency Group) har hatt ansvar for flere av miljøprosjektene som Norge har støttet i Romania. På hjemmesiden til NEEG finner du både bakgrunnsinformasjon og prosjektbeskrivelser.

Les mer:

  • Her kan du lese om en workshop som ble arrangert i kjølvannet Romania-besøket til av miljøvernminister Børge Brende i 2002.
  • Her kan du lese sluttrapporten fra et opplærings- og kompetansehevingsprogram for å redusere utslippene av klimagasser fra industrien i Romania.