Bevarer unike landsbyer...

RAMMER

Bevarer unike landsbyer fra middelalderen

I Transylvania i Romania finnes det landsbyer som i liten grad er endret siden middelalderen. Nå trues de av fraflytting og forfall. Med norsk støtte forsøker man å forene bevaring og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene.

De middelalderske landsbyene i Transylvania ble etablert for ca. 800 år siden av tysktalende innflyttere. De er unikt bevarte minner fra europeisk middelalder. Landsbyene ligger i et kulturlandskap som i liten grad er endret på flere hundre år.

Trues av forfall
Ved kommunismens fall flyttet nesten hele den opprinnelige tysk-talende befolkningen til Tyskland, og landsbyene er i dag truet av forfall.

Formålet med landsbyprosjektet er å bidra til å overføre kompetanse til lokalbefolkningen slik at de kan opprette et bærekraftig jordbruk og næring på stedet. Målgruppen er landsbyene som er berørt og den lokale administrasjonen i Transylvania.


Prosjektdeltakere under befaring på en gård i landsbyen Laslea.

Norske støttespillere
Prosjektet fokuserer blant annet på kompetanseoverføring i bruk av gamle metoder og teknikker for restaurering og vedlikehold av bevaringsverdige bygninger. Det etableres blant annet en egen modell-gård som skal brukes til undervisningsformål.

Handlingsplanen for søkerlandene til EU har støttet prosjektet med rundt to millioner kroner. Både Riksantikvaren og Stiftelsen Byens fornyelse deltar i prosjektet. Riksantikvaren koordinerer arbeidet med de lokale myndighetene, og har det overordnete prosjektlederansvaret.

Modell-gården skal etter planen være i ordinær drift fra sommeren 2004. I tillegg arbeides det med å restaurere til sammen 48 hus i ulike landsbyer i regionen. Restaurering av unike frescomalerier i Malenkrav kirke inngår også som en del av landsbyprosjektet.

Det finnes en informativ hjemmeside hvor du kan lese mer.


Byen Sighisoara er sammen med Fredrikstad en av få bebodde borgbyer i Europa. Den gule bygningen til venstre er huset til den historiske Dracula.

Grønn turisme
I september 2003 deltok 25 fagfolk og studenter på en internasjonal workshop i Transylvania. Her analyserte man i samarbeid med fagfolk og lokalbefolkning i Romania bebyggelsen og strukturen i en av landsbyene.

Deltakerne kom med forslag til hvordan bevaring og restaurering kan forenes med ny byggevirksomhet og ny bærekraftig økonomi. Det arbeides med å utvikle grønn turisme og økologisk jordbruk i området.

Her kan du lese mer om seminaret.


Dette er en typisk gårdsstruktur på landsbygden. Bygningene har fasade ut mot veien. Bak huset er det private hager og felles dyrket jord og utmark.