Hjelper Roma-barn til...

Hjelper Roma-barn til en bedre hverdag

Roma-befolkningen i Øst-Slovakia lever under tildels dårlige sosiale forhold, og arbeidsledigheten er skyhøy. Ved å støtte den lokale speiderbevegelsen og tilby praktiske kurs i håndarbeid håper man å forbedre livskvaliteten til barn og unge.

Hovedformålet med prosjektet er å opprette et informasjons- og integreringssenter i Kosice i Øst-Slovakia for å yte koordinert assistanse til Roma-befolkningen i området. Regionen har en Roma-befolkning på rundt 35.000.

Innsatsen konsentreres særlig om å reintegrere Roma-folk som har vendt hjem til Slovakia etter å ha fått avslag på asylsøknader i Norge og andre land i Vest-Europa.

Barn og unge i fokus
Barn og unge i hele regionen er en særlig målgruppe. Oppvekstforholdene for Roma-befolkningen i Øst-Slovakia er preget av svært høy arbeidsledighet (rundt 80 prosent) og ofte dårlige sosiale forhold.

Her er noen av aktivitetene som er gjennomført i prosjektet:

  • Aktiviteter for Roma-barn mellom seks og 18 år for å øke livskvalitet og selvbilde. Innsatsen har vært konsentert om å støtte den lokale speiderbevegelsen. Det er arrangert sommerleir med deltakelse fra Norge, og en rekke sosiale aktiviteter høsten 2003. Lokale speiderledere har gjennomgått ledertrening og kurs i praktiske ferdigheter.
  • Aktiviteter for de eldste speiderne med fokus på positiv informasjon om Roma-befolkningens situasjon og kultur. Blant annet er det spilt inn en CD med original Roma folkemusikk som selges av speidergruppene og i musikkforretninger.
  • Praktisk opplæring i håndarbeid, tekstil- og trearbeid for ungdommer rundt 18 år som har problemer med å skaffe seg arbeid etter endt skolegang. Produktene som deltakerne laget på workshops ble solgt med stor suksess på julemarkeder. I tillegg er det opprettet en butikk som selger produktene som ungdommene lager.

Roma-prosjektet ledes av International Organization for Migrations (IOM) kontor i Slovakia som samarbeider tett med lokale ikke-statlige organisasjoner. Prosjektet har fått 390.000 kroner i støtte fra Handlingsplanene for søkerlandene til EU i 2003.