Felles kamp mot atomkraftverk

RAMMER

Felles kamp mot atomkraftverk

Natur og Ungdom har i flere år arbeidet med å styrke gjennomslagskraften til søsterorganisasjonen Energia Klub i Ungarn. Målet er å få nedlagt et atomkraftverk i utkanten av Budapest.


Fra et studiebesøk ved kjernekraftverket Dukovany utenfor Brno i Tsjekkia

Samarbeidsprosjektet er et av flere titalls prosjekter som har fått økonomisk støtte gjennom de såkalte " Demokratimidlene" som Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU) har fordelt i 2002 og 2003. Handlingsplanen for søkerlandene til EU har bidratt med i underkant av fire millioner kroner til dette arbeidet.

Miljøfiendtlig reaktor
Miljøgruppen Energia Klub jobber for å finne alternativer til atomkraften i Ungarn. Helt konkret er innsatsen rettet mot det sovjet-bygde kjernekraftverket PAKS som ligger utenfor hovedstaden Budapest. Målet er å sikre at driften av kraftverket faset ut, siden det ikke kan oppgraderes til vestlig sikkerhetsstandard.

Natur og Ungdom fikk støtte til et forprosjekt i 2002. Målet var å bidra til at den delvis marginaliserte miljøbevegelsen i Ungarn fikk økt gjennomslagskraft. Det ble blant annet arrangert en ekskursjon til atomkraftverket sammen med Energis Klub for å bli bedre kjent og planlegge hovedprosjektet.


Kjernekraftverket PAKS ligger i utkanten av Budapest

I 2003 ble samarbeidet videreført. Dette året var hovedfokus rettet mot å opprette samarbeid mellom atomkraftmotstandere i Sør-Tsjekkia og i Budapest. Natur og Ungdom trakk også inn sine samarbeidspartnere i Russland som ressurspersoner.

Dette prosjektet er bare ett eksempel på hvordan "Demokratimidlene" er brukt til å utvikle samarbeidet mellom norske og utenlandske ungdomsorganisasjoner. Fokus har hele tiden vært demokrati, organisasjonsbygging, minoritets- og likestillingsarbeid.

Stor bredde
Det store antallet prosjekter har særlig hatt fokus på de baltiske landene. LNU støttet også mange konkrete tiltak innen barne- og ungdomsarbeid i Polen, Slovenia, Bulgaria, Romania, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia.

På hjemmesiden til LNU finner du beskrivelser av prosjektene som mottok støtte i 2002 og 2003. De viser bredden og omfanget av demokratiarbeidet til norske ungdomsorganisasjoner.


Natur og ungdom arrangerte en studietur til et atomkraftverk i Tsjekkia sammen med atomkraftmotstandere i Tsjekkia og Slovakia sommeren 2003.

Les mer: