NOU-samandrag

1985 - 1993

Her finn du samandrag av dokument i seria Noregs offenlege utgreiingar frå 1985 til 1993. NOU-ar er publiserte i fulltekst sidan 1994.

 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993

1993

 • Nou 1993:10 Om renhold
  Kommunal-og arbeidsdepartementet
 • NOU 1993:13 Leve og lære 2
  Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

1992

 • Nou 1992:30 Bankkrisen
  Finans- og tolldepartementet
 • NOU 1992:30 E Bankkrisen
  Finans-og tolldepartementet

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

 • NOU 1985:11 TV 2
  Kulturdepartementet