Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 301-320 av 47459 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kjersti Toppe er ny barne- og familieminister

  Kjersti Toppe (Sp) er i dag utnevnt til barne- og familieminister.

 • Odd Roger Enoksen ny forsvarsminister

  Odd Roger Enoksen fra Senterpartiet er utnevnt til forsvarsminister.

 • Nye statsråder i Kunnskapsdepartementet

  I statsråd torsdag 14. oktober 2021 ble Tonje Brenna utnevnt som Kunnskapsminister og Ola Borten Moe som forsknings- og høyere utdanningsminister.

 • Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

  Om regjeringens og departementenes beredskapsarbeid og krisehåndtering.

 • Digital sikkerhet

  Nasjonal strategi for digital sikkerhet etablerer et felles grunnlag for å håndtere de digitale utfordringene som følger av en rask og gjennomgående digitalisering av det norske samfunnet.

 • Tsjekkia - reiseinformasjon

  Tsjekkia er under normale omstendigheter et sikkert land å ferdes og oppholde seg i. For mer informasjon om koronavirus, lokale tiltak, og innreiserestriksjoner til Tsjekkia, se tsjekkiske myndigheters nettside om korona under punktet Helse.

 • Auksjonsandeler - kvotesystemet

  Celexnr.: 32020D2166

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/2166 av 17. desember 2020 om fastsettelse av medlemsstatenes andeler av auksjonsvolumet i perioden 2021-2030 av det europeiske kvotesystemet

 • Gjennomføringsrettsakt for rapportering av matavfall

  Celexnr.: 32019D2000

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2000 av 28. november 2019 om fastsettelse av formatet for rapportering av opplysninger om matavfall og innsending av kvalitetskontrollrapport i samsvar med direktiv 2008/98/EF

 • Rettsakt for felles metode for måling av matavfall

  Celexnr.: 32019D1597 KOM-nr.: KOM(2019)3211 Basis rettsaktnr.: 2018/851

  Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/1597 av 3. mai 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF om å fastsette en felles metode og kvalitetsmessige minstekrav for å muliggjøre en ensartet måling av omfanget av matavfall (

 • Nøkkeloverrekkelse i Justis- og beredskapsdepartementet

  Ny just- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl får nøkkelen til sitt nye kontor av tidligere justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

  Tidspunkt: 14.10.2021, kl 14.45

 • Endring av rammedirektivet om avfall (del av pakke sirkulær økonomi)

  Celexnr.: 32018L0851 KOM-nr.: KOM(2015)595 Basis rettsaktnr.: 2008/98/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/851 om endring av direktiv 2008/98/EF om avfall

 • Nye redningshelikoptre

  Arbeidet med å innfase de nye redningshelikoptrene «SAR Queen» pågår. Staten inngikk i desember 2013 kontrakt med AgustaWestland (nå Leonardo SPA) om levering av 16 nye redningshelikoptre med opsjon på ytterligere seks helikoptre av typen AW101-612.

 • Nett-tv

  Statsminister Jonas Gahr Støres første pressekonferanse

  I forbindelse med regjeringsskiftet i dag, holder statsminister Jonas Gahr Støre sin første pressekonferanse på Statsministerens kontor ca. kl. 18.30.

 • Midtveisevaluering av områdesatsingene i Oslo

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniserings-departementet og Oslo kommune har konsulentselskapet PwC i samarbeid med FAFO gjennomført en midtveisevaluering av områdesatsingene i Oslo.

 • Fiskerisamarbeidet med EU og Storbritannia

  Noreg har god dialog med både EU og Storbritannia om det framtidige samarbeidet om fiskeri. Fellesbestandar som til og med 2020 har vært forvalta av Noreg og EU i fellesskap, er no eit trilateralt spørsmål som Noreg, EU og Storbritannia må

 • Nett-tv

  Se nøkkeloverrekkelsen i Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag ønsker vi Emilie Enger Mehl (Sp) velkommen som ny justis- og beredskapsminister. Du kan følge den nye statsrådens nøkkeloverrekkelse live på regjeringen.no klokka 14:45.

 • Hurdalsplattformen - transport

  Utdrag fra regjeringsplattformen for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021.

 • Handelen med fisk i EU

  Norge er verdens nest største sjømateksportør, og EU er vårt viktigste marked. Målt etter verdi går om lag 60 prosent av den norske sjømateksporten til EU. Fiskerisamarbeidet mellom EU og Norge er basert på bilaterale avtaler, mens handelen med fisk

 • Nasjonale mål for kulturminner og kulturmiljø

  Engasjement, bærekraft og mangfold er hovedtemaene for de nasjonale målene i kulturmiljøpolitikken. Kulturmiljøforvaltningen jobber for å skape engasjement, bidra til bærekraft og ta vare på et mangfold av kulturmiljø som grunnlag for kunnskap,

 • Nøkkeloverrekkelse i Landbruks- og matdepartementet

  Det blir nøkkeloverrekkelse i forbindelse med statsrådskiftet i Landbruks- og matdepartementet torsdag 14. oktober kl. 15.30