Historisk arkiv

Pressemeldinger i forbindelse med St.prp. nr. 50 (2001-2002) "Om løvingsendringar mv. for 2002 på Samferdselsdepartementets område"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Blant annet om bompengefinansiering av Riksveg 9 gjennom Setesdal, ny innfartsveg til Kristiansund og Skodje bru, Comlab og Statens vegvesens produksjonsvirksomhet. (22.03.02)