Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 241-260 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Enighet om høy torskekvote i den norsk-russiske fiskeriavtalen for 2014

  11.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Fredag 11.oktober undertegnet Norge og Russland fiskeriavtalen for 2014 i St. Petersburg. Avtalen innebærer en torskekvote på 993 000 tonn i Barentshavet.

 • Norway has ratified the Nagoya Protocol

  11.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norway has ratified the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing to genetic resources. Norway deposited the instrument of ratification at the UN Treaty Event. Norway is the first developed country to ratify the Protocol.

 • Mer fleksibilitet til fiskeoppdretterne

  11.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet sender i dag på høring forslag til endring i produksjonsreguleringssystemet for lakse- og ørretoppdrett. - Jeg har vært opptatt av å finne løsninger som bidrar til mer bearbeiding av den fisken vi allerede har. Med

 • Ola Borten Moe holdt avsluttende foredrag

  11.10.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Ola Borten Moe holdt torsdag et foredrag om sin tid som olje- og energiminister. Han benyttet anledningen til å oppsummere regjeringens arbeid innen energiområdet. I tillegg pekte han på ulike problemstillinger og utfordringer han så på feltet

 • Norway has ratified the Nagoya Protocol

  11.10.2013 Nyhet Miljøverndepartementet

  Norway has ratified the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing to genetic resources. Norway deposited the instrument of ratification at the UN Treaty Event. The event coincided with the opening of the General Assembly on 24 September - 2

 • Oppfølging av rapport frå Ressursgruppe for nynorsk som hovudmål

  11.10.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet oppretta våren 2012 ei ressursgruppe for nynorsk som hovudmål. Gruppa vart oppretta med bakgrunn i kunnskap om at mange elevar byter målform frå nynorsk til bokmål undervegs i opplæringa. Rapporten vart levert til

 • Ny og enkel fordelingsmodell åpner for spilleoverskudd til flere organisasjoner

  11.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet sender på høring forslag til modell for fordeling av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

 • Utviklingsprogram for små og mellomstore byer som regional vekstkraft

  11.10.2013 Nyhet Kommunal- og regionaldepartementet

  Kommunal- og regionaldepartementet lyser ut inntil 6,5 mill. kroner i det nyetablerte programmet Utviklingsprogram for små og mellomstore byer som regional vekstkraft.

 • Oppfølging av innskuddsgarantiordningen

  11.10.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet er blitt kjent med at Rådet, Parlamentet og Kommisjonen har gjenopptatt trilogforhandlingene om revisjonen av innskuddsgarantidirektivet. Finansminister Sigbjørn Johnsen har 10. oktober 2013 sendt brev om denne saken til de

 • Fagdag om tømmertransport – Ålesund 18. oktober

  11.10.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - God framkommelighet betyr mye for transportkostnadene og dermed lønnsomheten i skogbruket og skogindustrien. Det er derfor viktig at tømmertransporten får best mulige rammevilkår, samtidig som vi ivaretar hensynet til trafikksikkerhet og vegens

 • Kompetansesatsing Indre Troms

  11.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Jeg setter stor pris på initiativet til Troms fylkeskommune om å opprette et kompetanseråd som skal sikre en konstruktiv og behovsrettet kompetansesatsing i Indre Troms. Forsvaret får om kort tid oppdraget med å lede fagrådet, sier statssekretær

 • Norge øker innsatsen for kvinner i Somalia

  11.10.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kvinner og barn i Somalia kommer dårlig ut på de fleste statistikker. Norge styrker innsatsen for at de skal få en hverdag med mindre lidelse, flere muligheter og en bedre fremtid.

 • Arbeidsgruppe skal øke arrangørkompetansen

  11.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Vi nedsetter en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å styrke arrangørkompetansen rundt om i landet, sier kulturminister Hadia Tajik.

 • Søk Likestillingsprisen 2013

  11.10.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet lyser ut likestillingsprisen for 2013 med søknadsfrist 15. november. Prisen er på to millioner kroner og er blitt delt ut seks ganger tidligere.

 • Veileder om alvorlige hendelser i skolene

  11.10.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Justisdepartementet har Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet utarbeidet en veileder om alvorlige hendelser i barnehager, skoler, fagskoler og andre utdanningsinstitusjoner.

 • Regelverk hindrer ikke digitalisering

  11.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Det er ikke først og fremst lovverket som hindrer digitalisering, men en opplevelse av at det er slik og en mangel på felles forståelse som skaper hindringer. Det viser en rapport fra en arbeidsgruppe ledet av Fornyings-, administrasjons- og

 • Norge fryser all budsjettstøtte til Malawi

  11.10.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Mye tyder på at betydelige midler er underslått fra finansdepartementet i Malawi. Presidenten har bedt Verdensbanken og Storbritannia om assistanse til å finne ut av alvorlige korrupsjonsmistanker. Utenriksdepartementet besluttet 10. oktober 2013 å

 • Kompetansesenter for landbruk i Steinkjer

  11.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum nedsetter en arbeidsgruppe som skal beskrive mulighetsrommet og konkretisere faglig innhold i et midtnorsk kompetansesenter for landbruk i Steinkjer.

 • Arbeidsgruppe skal se på kunstnernes levekår

  11.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet skal nedsette en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å bedre kunstnernes levekår.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 42, 2013

  11.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 42, 2013.