Historisk arkiv

Nyheter

Endring i utlendingsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Enklere og smidigere rekruttering av kompetent arbeidskraft til Norge.

Endringene i utlendingsforskriften gjør det nå enklere å rekruttere kompetent arbeidskraft til Norge. Hovedtrekkene i endringene er som følger: 

  • Faglærte som ikke trenger visum gis mulighet til å få oppholdstillatelse i seks måneder for å søke arbeid i Norge (utlendingsforskriften § 1-2 oppheves, og erstattes av en ny bestemmelse § 6-29a). 
  • Offshorearbeidere på faste innretninger får nå også mulighet til å arbeide på fastlandet for samme arbeidsgiver. Alle ordinære vilkår for søknad om oppholdstillatelse gjelder fremdeles. 
  • Varighet på oppholdstillatelse for selvstendig oppdragstakere utvides fra fire til seks år. 
  • Endring i bestemmelsen for selvstendig næringsdrivende. Ved særlige tilfeller kan Utlendingsdirektoratet gi selvstendig næringsdrivende tillatelse til å opptre som arbeidstakere i tillegg til å drive næringsvirksomhet.

 Endringene trer i kraft 15. januar 2015. Les mer om endringene i ASDs rundskriv