Historisk arkiv

– Slik skal vi hjelpe de unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Statsrådene Anniken Hauglie og Jan Tore Sanner mottok torsdag OECDs nye rapport om norsk ungdom som har falt utenfor arbeid og utdanning.

Statsråd Hauglie og Sanner mottok ny OECD-rapport om unge.
F.v: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, OECDs Stefano Scarpetta og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

 

En del norske ungdommer er verken i arbeid, utdanning eller i annen opplæring. Internasjonalt betegnes gruppen som NEET - en forkortelse av det engelske uttrykket «not in education, employment, or training». Hvem er de og hvordan kan vi hjelpe dem tilbake til arbeidslivet eller skolebenken? OECD forsøker å svare på spørsmålene i sin nye rapport Investing in Youth Norway

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier rapporten blir et nyttig verktøy på veien mot å utforme en mest mulig kunnskapsbasert politikk.

– For mange ungdommer står på utsiden av arbeid og utdanning. En skole som ser hver enkelt elev og som gir tilpasset opplæring, et godt psykisk helsetilbud og en holdning om at det å stille krav er å bry seg, er noe av viktigste vi kan gjøre for å fange opp unge som står i fare for å falle utenfor, sier Hauglie. 

Nye tiltak

Statsråden understreker at regjeringen allerede har satt inn en rekke tiltak for å hindre at unge havner på utsiden.

– Det meste starter i skolen. For at flere skal fullføre og bestå, prioriterer regjeringen derfor tidlig innsats. Vi fornyer også yrkesfagene, har fått til en rekordstor økning i antall helsesøstre i skolen og har innført aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere.

Hauglie er glad for at utviklingen er positiv.

– Rapporten viser en liten nedgang i antall NEETs i 2016. Det er gledelig at flere fullfører videregående og at arbeidsledigheten for unge er kraftig redusert. Men vi er ikke fornøyde, og vil gjøre mer, poengterer hun.


Nett-tv: Her presenteres rapporten

Nett-tv Lansering av ny OECD-rapport om norsk ungdom utenfor arbeid og utdanning

Se sendingen her

Se sendingen her