Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Ekspertgruppe foreslår tiltak for økt sysselsetting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mottar rapporten fra sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe 28. mars.

Tid: torsdag 28. mars kl. 10.00–11.00
Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram

Husk pressekort og legitimasjon.

Sysselsettingsutvalget fikk 12. januar 2018 i oppdrag å analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, samt analysere utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser.

Ekspertgruppen skal foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne og at færre får unødig langvarige stønadsforløp eller faller utenfor arbeidslivet på en varig stønad. 

Professor Steinar Holden (UiO) vil presentere ekspertgruppens forslag og overrekke rapporten til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Pressekontakter

For statsråden: Hanne Tenfjord Skodje, tel.: 93262087, e-post: has@asd.dep.no  

For utvalget: utvalgsleder Steinar Holden, tel.: 48284416, e-post:  steinar.holden@econ.uio.no

Om utvalgets to faser

Sysselsettingsutvalget skal jobbe i to faser. Ved overleveringen av denne rapporten er ekspertgruppen ferdig med fase én. Deretter skal partene i arbeidslivet og fagekspertene sammen ta fatt på fase to. Her fortsetter drøftingene med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle nye forslag som måtte komme for økt sysselsetting. Fase to skal etter planen være ferdig våren 2020.