Historisk arkiv

Førebels rapport 2020 frå TBU kjem måndag 17. februar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) legg fram sin førebels rapport om grunnlaget for lønnsoppgjera 2020 på ein pressekonferanse måndag 17. februar kl. 10:00.

Presseinvitasjon blir sendt ut i slutten av veke 7.

Rapportar frå TBU

Her finn du tidlegare rapportar: