Historisk arkiv

Granskingsutvalgets rapport på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Granskingsrapporten «Blindsonen» om feilpraktiseringen av folketrygdens oppholdskrav ved reiser i EØS-området sendes på høring med frist 21. september.

Høringsfristen er satt til en måned. Denne fristen er kortere enn vanlig fordi hensynet til framdrift i oppfølging av rapporten veier tungt.

Granskingsutvalget ble satt ned av Arbeids- og sosialdepartementet for å få gjennomført en grundig og fullstendig gjennomgang av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land. Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne dette pågå over så lang tid?

Utvalget har i sin rapport redegjort for læringspunkter som ble avdekket under gjennomgangen.

Utredningen NOU 2020: 9 «Blindsonen» kan leses her.

Høring om NOU 2020: 9 «Blindsonen»

Høring NOU 2020: 9 «Blindsonen». Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området