NOU 2020: 9

Blindsonen — Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Utredningen er avgitt av det uavhengige granskingsutvalget som har gjennomgått forvaltningens feilpraktisering av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.

Les dokumentet