Historisk arkiv

Forsvarssamarbeidet mellom Ukraina og Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Norge vil stille med personell på to øvelser i Ukraina i løpet av september. To stabsoffiserer deltar nå på øvelsen Sea Breeze i Odessa, mens to observatører vil delta på øvelse Rapid Trident senere i september. Norge har også sagt seg villig til å stille med nestlederen ved NATOs liasonkontor i Kiev. Vi vil fra norsk side støtte opp om Ukraina med rådgivning, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø.

Forsvarssamarbeidet mellom Ukraina og Norge

Forsvarssamarbeidet mellom Norge og Ukraina ble inngått i 1999, og organiseres gjennom årlige tiltaksplaner. Før Ukraina-krisen besto samarbeidsplanen for 2014 av flere tiltak, herunder utveksling av kadetter mellom krigsskolene, sikkerhetspolitiske embetssamtaler og norsk støtte til fjernundervisning ved militæruniversitetet i Kiev, som inkluderer personell og erfaringer Norge har oppnådd i samarbeid med Serbia.

I kjølvannet av Russlands illegale annektering av Krim og destabiliserende rolle i Øst-Ukraina har Forsvarsdepartementet besluttet å styrke forsvarssamarbeidet med Ukraina, både innenfor rammen av NATO-partnerskap og den bilaterale militære tiltaksplanen. Dette har resultert i følgende:

  • Donasjon av stridsrasjoner: Norge og en rekke allierte land mottok i april d.å. en anmodning fra det ukrainske forsvarsdepartementet om støtte. Norge imøtekom anmodningen og donerte 77 000 stridsrasjoner til Ukraina i juni d.å.. Bidraget ble høyt verdsatt av ukrainske myndigheter.
  • Styrking av NATOS liaisonkontor (NLO) i Kiev: Norge stilte en nasjonal ekspert til midlertidig disposisjon for NATOs NLO Kiev våren 2014, og vil sende en nasjonal ekspert til kontoret høsten 2014.
  • Øvelser: Norge deltar med stabspersonell på den ukrainsk-amerikanske marineøvelsen Sea Breeze fra 6. – 11. september 2014, og den amerikansk-ukrainske landøvelsen Rapid Trident, fra 14.-26. september 2014. Norge deltar med en generalmajor på Rapid Tridents Distinguished Visitors Day 19. september.
  • I tillegg utvider Norge kadettutvekslingsordningen mellom våre respektive krigsskoler, bidrar med kompetansehevende bidrag inn mot Ukrainas national guard og vil gjennomføre sikkerhetspolitiske konsultasjoner kombinert med et senere statssekretærbesøk til Ukraina.