Historisk arkiv

Bilaterale militære aktiviteter med Russland innstilles ut året

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Etter den folkerettsstridige anneksjonen av Krim har Russland bidratt til å destabilisere situasjonen i Ukraina ytterligere. Basert på en vurdering av situasjonen i Ukraina og russiske handlinger, har regjeringen besluttet å videreføre suspensjonen av alle bilaterale militære aktiviteter til utgangen av 2014, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Norge innstiller alle planlagte bilaterale militære aktiviteter med Russland ut året.
Regjeringen besluttet i mars å innstille alle planlagte bilaterale militære aktiviteter med Russland ut mai, for deretter å gjøre en ny vurdering.

-Etter den folkerettsstridige anneksjonen av Krim har Russland bidratt til å destabilisere situasjonen i Ukraina ytterligere. Basert på en vurdering av situasjonen i Ukraina og russiske handlinger, har regjeringen besluttet å videreføre suspensjonen av alle bilaterale militære aktiviteter til utgangen av 2014, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Dette er også i tråd med den linjen Norges nærmeste allierte har lagt seg på. Innstilling av samarbeidet ut året innebærer i praksis at planleggingen av 15 besøk og aktiviteter, som skulle ha funnet sted høsten 2014, ikke vil iverksettes. For eksempel:

  • Besøk fra den russiske hærsjefen
  • Stabssamtaler om sjømilitært samarbeid
  • Bilaterale embetssamtaler. 

Opprettholder noe samarbeid
Samvirket innenfor kystvakt og grensevakt, søk og redning, og om mekanismene i Incidents at Sea-avtalen, opprettholdes. Kontakten mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflåten videreføres også. Dette gjøres for å ivareta alle parters sikkerhet i sjøområdene i nord samt ivareta stabilitet og forutsigbarhet i våre nærområder.

Markering av frigjøringen av Øst-Finnmark
Til høsten er det planlagt en rekke aktiviteter for å markere at det er 70 år siden den sovjetiske frigjøringen av Øst-Finnmark fra Nazi-Tyskland høsten 1944. Disse aktivitetene ønsker Norge å gjennomføre som planlagt. Regjeringen mener det er et prinsipielt skille mellom militært samarbeid og kontakt i dagens situasjon og aktiviteter knyttet til historiske markeringer og veteranspørsmål.