Historisk arkiv

Norge innstiller planlagte militære aktiviteter med Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge har besluttet å innstille alle planlagte bilaterale militære aktiviteter med Russland foreløpig til utgangen av mai 2014.

- Norge fordømmer Russlands annektering av Krim og bruken av væpnet makt i Ukraina. Dette er et klart brudd på folkeretten og er en uakseptabel handlemåte som må få konsekvenser. Norge har derfor informert russiske myndigheter om at vi innstiller alle planlagte militære samarbeidsaktiviteter mellom Norge og Russland til utgangen av mai 2014. Vi vil da gjøre en fornyet vurdering av planlagte aktiviteter i lys av utviklingen i situasjonen i Ukraina og Russlands videre handlinger, samt drøfte dette med våre NATO-allierte, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det er allerede kjent at Norge innstiller egen deltakelse i den planlagte marineøvelsen Northern Eagle, og forberedelsene til denne.  I tillegg kanselleres øvrige planlagte aktiviteter, blant annet besøk av en høytstående russisk militær sjef og et russisk flåtebesøk. Norge vil også utsette besøket fra den russiske forsvarsministeren Sjoigu, som var planlagt i april.

Innstillingen av aktiviteter er i tråd med reaksjonene til flere av våre nære allierte og nordiske naboer.
 
Som nabo til Russland er det viktig for Norge å opprettholde samvirket med Russland innenfor blant annet søk og redning, sikkerhet til sjøs, kystvakt og grensevakt. Dette for å ivareta alle parters sikkerhet i sjøområdene i nord samt ivareta stabilitet og forutsigbarhet i våre nærområder.

FAKTABOKS:

Liste over de vesentligste aktivitetene som innstilles den nærmeste tiden:

  • Den russiske marinesjefens besøk til Bergen.
  • Russisk fartøysbesøk til Oslo i forbindelse med marinens 200 års jubileum i mai.
  • Aktiviteter knyttet til øvelse Northern Eagle, herunder to fartøysbesøk i forbindelse med øvelsen.
  • Russisk deltakelse i norsk militær tattoo 2014.