Historisk arkiv

Bilaterale militære aktiviteter med Russland innstilles ut 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge innstiller bilaterale militære aktiviteter med Russland ut 2015.

Det bilaterale samarbeidet har vært innstilt siden mars 2014, etter den folkerettsstridige anneksjonen av Krim og destabiliseringen i Øst-Ukraina. Regjeringen har vurdert spørsmålet på nytt, og besluttet å videreføre suspensjonen av alle bilaterale militære aktiviteter til utgangen av 2015.

 

-Situasjonen i Øst-Ukraina er alvorlig, og Russland har uomtvistelig en destabiliserende rolle. Russlands støtter separatistene i Øst-Ukraina militært og har militære styrker langs grensen. Dette er ikke akseptabelt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Ingen av Norges nære allierte har gjenopptatt det militære samarbeidet med Russland. NATO vedtok på toppmøtet i september å videreføre suspensjonen av det praktiske og militære samarbeidet mellom alliansen og Russland, mens de politiske kommunikasjonskanalene holdes åpne.
 

Opprettholder noe samarbeid
Samvirket innenfor noen områder opprettholdes. Dette gjelder for eksempel kystvakt og grensevakt, søk og redning og mekanismene i Incidents at Sea-avtalen. Kontakten mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflåten videreføres også. Dette gjøres for å ivareta alle parters sikkerhet i sjøområdene i nord og å ivareta stabilitet og forutsigbarhet i våre nærområder.