Historisk arkiv

Flernasjonalt samarbeid om multirolle tank- og transportfly

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge deltar i et nederlandskledet arbeid der målet er å etablere en flernasjonal flåte av multirolle tank- og transportfly. Arbeidet er initiert og støttet av Det europeiske forsvarsbyrået, EDA som ligger under EU.

Flyene vil opereres og disponeres av de nasjonene som deltar i prosjektet. Av opprinnelig ti nasjoner som signerte en intensjonsavtale i november 2012 har Norge, sammen med Nederland og Polen, besluttet å gå videre med prosjektet.

Basert på mottatte svar fra industrien, er det klart at kun én tilbyder - Airbus Defence and Space - tilfredsstiller de nøkkelkravene som er satt. En eventuell beslutning om anskaffelse av fly vil tidligst gjøres av nasjonene ultimo 2015, og det er foreløpig ikke inngått noen forpliktende avtaler.

En eventuell flernasjonal flåte vil eies av NATO.

EDA ble opprettet i 2004 for å styrke EUs kapabiliteter for militær krisehåndtering og gjennomføring av EUs felles sikkerhets og forsvarspolitikk (CSDP). Norge har hatt en samarbeidsavtale med EDA siden 2006. Gjennom jevnt økende bidrag til byråets programmer, prosjekter og andre aktiviteter har Norge blitt en viktig partner for EDA. Norge er blant de største bidragsytere til EDAs forsknings- og teknologiprosjekter, og er engasjert i en rekke initiativer for å utvikle, styrke og effektivisere europeiske kapabiliteter, herunder innen maritim overvåkning, lufttransport og lufttanking.

Les mer om EDA sitt tankflysamarbeid her.