Historisk arkiv

Trusselvurderinger lagt frem:

Nyheter

Dette mener E-tjenesten, PST og NSM er truslene mot norsk sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I dag ble E-tjenestens rapport FOKUS21 lagt frem sammen med de tilsvarende ugraderte trusselvurderingene fra Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

– Norge står overfor et trusselbilde som treffer på tvers av sektorer. Statssikkerheten og samfunnssikkerheten blir stadig tettere knyttet sammen, og såkalte sammensatte virkemidler blir mer utbredt. Derfor legges FOKUS 2021 frem sammen med de tilsvarende ugraderte trusselvurderingene fra Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Disse tre utgjør en helhet, som samlet inngår i informasjonsgrunnlaget til dem som fatter avgjørelser som påvirker vår sikkerhet - både militært og sivilt, i offentlig og privat sektor, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Fremleggelsen av FOKUS 2021. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på pressekonferansen.
Fremleggelsen av FOKUS 2021. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på pressekonferansen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Forsvarsministeren fikk overlevert FOKUS21 fra sjef for Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes.
– Vi ser at stormaktrivaliseringen fortsetter med uforminsket styrke. Det merker vi også i våre nærområder. Som forsvarsminister er det mitt ansvar å sørge for at vi har en etterretningstjeneste tilpasset vår tid, som kan gi oss det grunnlaget vi trenger for å ta riktige og rettidige beslutninger, sier han.

FOKUS21 skal bidra til en opplyst offentlig debatt om de utfordringene Norge står overfor i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikken.
– Et opplyst ordskifte og informerte beslutningstagere er avgjørende for at vi kan sikre våre interesser, og verne om demokratiet vårt, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og justis- og beredskapsminister Monica Mæland på pressekonferansen om FOKUS 2021.
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

– Forsvarsministeren og jeg legger stor vekt på at våre «hemmelige tjenester» deler sin kunnskap om de mest alvorlige truslene mot Norge og norske interesser. Denne informasjonen er kritisk for alle som forvalter verdier i samfunnet. Og den har stor betydning for samfunnsdebatten. Demokratiet er skjørt, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

 

Sjef Etterretningstjenesten Viseadmiral Nils Andreas Stensønes på pressekonferansen om FOKUS 2021
Sjef Etterretningstjenesten Viseadmiral Nils Andreas Stensønes på pressekonferansen om FOKUS 2021 Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

 

I den årlige trusselvurderingen «FOKUS» gir Etterretningstjenesten sin analyse av status og ventet utvikling innenfor tematiske og geografiske områder som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser.
I den årlige trusselvurderingen «FOKUS» gir Etterretningstjenesten sin analyse av status og ventet utvikling innenfor tematiske og geografiske områder som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret