Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Felles fremlegging av trusselvurderinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Mandag 8. februar kl. 12.00 legger Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.

Nett-tv Felles fremlegging av trusselvurderinger

Se sendingen her

Se sendingen her

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og justis- og beredskapsminister Monica Mæland vil innlede. Deretter vil sjef Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef Politiets sikkerhetstjeneste, Hans Sverre Sjøvold, og sjef Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, presentere sine vurderinger rundt aktuelle sikkerhetsutfordringer.

I den årlige trusselvurderingen «FOKUS» gir Etterretningstjenesten sin analyse av status og ventet utvikling innenfor tematiske og geografiske områder som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser.

PSTs årlige trusselvurdering er en analyse av ventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder, herunder terror, spionasje og trusler mot myndighetspersoner.

I NSMs rapport «Risiko 2021 – helhetlig sikring mot sammensatte trusler» vurderes risikoen for at samfunnet rammes av tilsiktede handlinger som kan skade viktige samfunnsinteresser.

 

Praktisk informasjon:

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20.

Oppmøte: Senest 11.45. Ta med gyldig pressekort og ID.

Påmelding innen fredag 5. februar kl. 14.00 til fdinfo@fd.dep.no

Pressekonferansen strømmes også direkte på regjeringen.no

Presse som ikke har anledning til å møte, kan sende inn spørsmål til fdinfo@fd.dep.no med teksten "PK trusselvurderinger" i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest kl. 12.15. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen. 

Etterretningstjenestens årlige ugraderte trusselvurdering FOKUS 2021, PSTs nasjonale trusselvurdering for 2021 og Nasjonal sikkerhetsmyndighets vurdering vil bli delt ut til de fremmøtte. De vil også bli publisert på henholdsvis forsvaret.no, pst.no og nsm.no

Bilder fra arrangementet blir publisert her: https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/forsvarets-mediearkiv

Statsrådene og E-tjenesten, PST og NSM vil være tilgjengelig for intervjuer etter presentasjonene.

 

Pressekontakter:

Pressekontakt for justisministeren:

Trude Larstad, tlf. 936 67 742


Pressekontakt for forsvarsministeren:

Marita I. Wangberg, tlf. 905 12 319

Pressekontakt for Politiets sikkerhetstjeneste:

Trond Hugubakken, tlf. 23 30 50 00

Pressekontakt for Etterretningstjenesten:

Ann Kristin Bjergene, tlf. 2309 4943/ 455 01 965


Pressekontakt for Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

Trond Øvstedal, tlf. 975 29 556

 

Om sendingen
Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følge den direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.


Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/spshnkbt/wowza.js [player.cloud.wowza.com]' type='text/javascript'></script>


Tiltak for å hindre smittespredning

Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre smittespredning. Ved stor pågang kan det derfor være aktuelt å be presse følge pressekonferansen digitalt.

Se Folkehelseinstituttet sine nettsider for mer informasjon om smittevern.