Historisk arkiv

Norge sender et mindre personellbidrag til militær styrke i Mali

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge vil for første gang stille med soldater til Takuba i Mali. I løpet av de kommende månedene sendes et mindre antall soldater som skal inngå i det svenske bidraget. I tillegg har Norge tilbudt to offiserer til Takuba-styrkens hovedkvarter.

 

Planen er at personellet skal være på plass i Mali i løpet av høsten, og trekkes tilbake sammen med den svenske styrken i 2022. Sverige deltar i operasjonen med en hurtigreaksjonsstyrke på om lag 150 personer, pluss helikoptre og et transportfly.

- Bidraget vil, selv om det er lite, gi oss bedre situasjonsforståelse i dette området. Det vil også styrke forsvarssamarbeidet med Sverige. Når vi sender et personellbidrag er det hensiktsmessig at vi også bidrar med norske stabsoffiserer i hovedkvarteret for å ha mulighet til innsikt og påvirkning i kommandostrukturen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Takuba er en europeisk styrke som har operasjonsområde i Mali, på grensen mot Niger og Burkina Faso. Norge har tidligere støttet opprettelsen av Takuba politisk, men har så langt ikke bidratt med personell.
- Denne operasjonen er sentral for å hindre at militante islamistgrupper skal få ytterligere fotfeste i Sahel. Takubas oppgave er å bygge opp partnerstyrkenes kompetanse og kapasitet til å håndtere de økende sikkerhetsutfordringene, spesielt fra ISIL i Sahara, sier Bakke-Jensen.

Snart fullt operativ
Takuba består av omkring 400 personell fra Frankrike, Belgia, Danmark, Estland, Italia, Nederland, Portugal, Sverige og Tsjekkia.

Det folkerettslige grunnlaget for Takuba er forankret gjennom  invitasjon fra vertslandet.

Krevende sikkerhetssituasjon
Sikkerhetssituasjonen i Sahel, og spesielt i Mali, er utfordrende. Utviklingen preges av lokale konflikter, separatisme og voldelig ekstremisme, blant annet knyttet opp mot internasjonal organisert kriminalitet. Siden 2015 har militante islamistgrupper med bånd til ISIL og Al Qaida økt sin utbredelse og antall angrep.

- Dette er en meget krevende situasjon for Mali. Det er nettopp i slike tider at verdien av internasjonal tilstedeværelse er høy, for å følge opp bestrebelsene for hjelpe Mali med deres sikkerhetsutfordringer, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Norge deltar også i FN-operasjonen i Mali. I 2021 har et norsk transportfly transportert materiell og personell for FN-styrken: https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/c-130j-har-gjort-en-forskjell-i-mali