Historisk arkiv

Regjeringen har tildelt høyt rangerte krigsdekorasjoner for innsats i internasjonale operasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Norske soldater i internasjonale operasjoner er forberedt på å gå inn i krevende og risikofylte oppdrag. Soldatene som i dag er tildelt regjeringens medaljer har vist personlig mot og fremragende innsats ut over det som er forventet. Dette er en fortjent anerkjennelse for den innsatsen de og andre norske soldater gjør i internasjonale operasjoner, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Disse ble tildelt medaljer i statsråd i dag:

Major Knut Andreas Flydal er tildelt Krigskorset med sverd for på særlig fremragende måte å ha utmerket seg ved ledelse i kamp under en hendelse i Syria 2017, i den internasjonale koalisjonen mot ISIL. Flydals tapperhet og ledelse var avgjørende for den gode måten han og avdelingen løste oppdraget og hendelsen på.

Chief Warrant Officer 5 Brian Michael Edwards er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for innsatsen under en operasjon i Afghanistan i 2019. Hans mot, dyktighet, profesjonalitet og erfaring gjorde, sammen med meget sterk vilje til å lykkes, at det risikable oppdraget ble løst på en svært god måte.

Oberstløytnant Marius Kristiansen er tildelt Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utmerket seg ved personlig tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2014. Kristiansen har ved flere anledninger over tid utvist klokskap og integritet ved veiledning av afghanske partnere. Han har tatt gode beslutninger under sterkt press og vært avgjørende i flere situasjoner.

På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien vil overrekkelse av medaljene ikke skje på Frigjørings- og veterandagen 8. mai i år. Medaljeoverrekkelse vil finne sted under en seremoni når smittesituasjonen tillater det.

I tillegg til ovennevnte er ytterligere fem skjermede soldater tildelt regjeringens krigsdekorasjoner.

Noen av de aktuelle medaljene
Noen av de aktuelle medaljene Foto: Peder Torp Mathisen, FMS