Historisk arkiv

Har utnevnt direktør for den nye etaten Forsvarsmateriell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Mette Sørfonden er i statsråd i dag utnevnt til direktør ved den nyopprettede etaten som har fått navnet Forsvarsmateriell.

Mette Sørfonden kommer fra stillingen som seniorrådgiver ved Omstillingsenheten i Jernbaneverket ved Jernbanedirektørens stab. Hun har en Master of Management fra BI, samt en MBA i strategisk ledelse fra NHH. Hun har 1., 2. og 3. avdeling jus fra UiB. Hun har omfattende ledererfaring, fra blant annet Hålogaland sykehuset Helseforetak, Norsk Helikopter AS, Widerøe flyveselskap AS og NSB.

–  Jeg er svært fornøyd med utnevnelsen, og Mette Sørfonden har en profil som passer godt for stillingen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. – Sørfondens relevante bakgrunn og erfaring gjør meg trygg på at Forsvarsmateriell vil etableres som en relevant og effektiv organisasjon med ansvar for materiellinvesteringer og materiellforvaltning i forsvarssektoren, sier forsvarsministeren.

Mette Sørfonden, direktør for Forsvarsmateriell.
Mette Sørfonden, direktør for Forsvarsmateriell. Foto: FD

Etaten Forsvarsmateriell blir etablert 1. januar 2016. Etaten organiseres som et ordinært statlig forvaltningsorgan direkte underlagt Forsvarsdepartementet og vil omfatte om lag 1300 ansatte. Hovedoppgavene vil være materiellinvesteringer og materiellforvaltning i forsvarssektoren. Etableringen av Forsvarsmateriell gjøres ved en overflytting av kapasitetsdivisjonene, investeringsstaben og deler av staben i Forsvarets logistikkorganisasjon.