Historisk arkiv

Vil drive luftovervåkning over Island i 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

–Norge vil stille med fire F-16 jagerfly for å drive såkalt Air Policing over Island til neste år, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringens beslutning kommer etter en henvendelse fra NATO.

NATO-landene står sammen om å drive overvåking og tilstedeværelse i islandsk luftrom. Norge bidro til dette i 2014, og ønsker å bidra igjen i 2016, før Luftforsvaret deretter går inn i en periode med innfasing av nye kampfly, sier forsvarsministeren.

Jagerflyene skal være på Island i tre uker i perioden fra mai til august 2016. Oppdraget består av to hovedelementer. Det første er den generelle tilstedeværelsen med fly og gjennomføring av trening og øving i luftoperasjoner. Det andre er Air Policing som innebærer politimessig overvåking av Islands luftterritorium i tråd med artikkel 5 i Atlanterhavspakten. 

Illustrasjonsfoto: Norsk F-16 på Keflavikbasen hvor de samtrener med de svenske og finske styrkene som har deployert til Island for å delta i militærøvelsen Iceland Air Meet 2014. Foto: Luftforsvaret / Forsvarets medisenter

Bakgrunn
Island har ikke noe eget luftforsvar. NATO-land roterer på å deployere kampfly til Island gjennom ordningen med Air Policing. Luftovervåkingen over Island er ikke en kontinuerlig operasjon, men foregår årlig i tre perioder på fire måneder, der hvert land dekker en periode på tre uker.

Luftforsvaret bidro sist til Air Policing på Island våren 2014. I 2015 bidrar de både til Baltic Air Policing og til beredskap i NATO Response Force. Norge bidro også til Island Air Policing i 2009 og 2011.