Historisk arkiv

Ny direktør i Forsvarsbygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Programdirektør Svein Thorbjørn Thoresen er i statsråd i dag åremålsbeskikket som direktør i Forsvarsbygg for en periode på seks år.

Svein Thorbjørn Thoresen er 54 år, utdannet jurist og kommer fra stillingen som programdirektør for Oslo kommunes nye trikkeprogram, Oslo Trikk. Han har omfattende toppledererfaring fra blant annet Axiti AS og Oslo Sporveier AS og ledererfaring fra DNB ASA. Thoresen har solid erfaring fra organisasjonsutvikling, og har i kraft av sine tidligere stillinger god kjennskap til omstillings- og effektiviseringsarbeid. Svein Thorbjørn Thoresen har tidligere arbeidet i grensesnittet mellom politikk og privat næringsliv. Han vil bringe med seg evnen til å tenke strategisk og langsiktig for å kunne realisere Forsvarsbyggs sentrale mål.

Direktør i Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.
Direktør i Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen. Foto: Hans Olav Næss

Forsvarsbygg er et ordinært forvaltningsorgan, som på vegne av Forsvarsdepartementet utøver eierrollen for forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg (EBA). Forsvarsbyggs hovedoppgaver er å forvalte de statlige eiendommene som forsvarssektoren disponerer, gjennomføre investeringer i EBA og avhende EBA som forsvarssektoren ikke lenger har behov for. Virksomheten omsetter for om lag åtte milliarder kroner i året, forvalter ca. 4,1 millioner kvm brutto bygningsareal og har om lag 1400 ansatte fordelt over hele landet. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Se for øvrig www.forsvarsbygg.no.