Historisk arkiv

Norge lover flyhjelp til Mali

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Veibomber tar livet av flere FN-soldater i Mali enn noen andre steder i verden. Fly gir sikker transport og derfor er dette bidraget så viktig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltar på FNs konferanse for fredsbevarende operasjoner i Vancouver, Canada.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltar på FNs konferanse for fredsbevarende operasjoner i Vancouver, Canada. Foto: Ingrid Dåsnes, FD

På FNs konferanse om fredsbevarende operasjoner i Vancouver denne uken annonserte den norske forsvarsministeren at Norge vil videreføre sin flystøtte til Mali fram til 2020.  

I Mali leder Norge en rotasjonsordning der Norge, Danmark, Belgia og Portugal stiller fly på omgang. Norge vil stille fly i 2019. På den måten kan små land bidra med kapasitet de ikke klarer hver for seg. Dette er en såkalt «smart pledge», som FN er opptatt av å få flere av.

Dette gjør oppdraget veldig effektivt for de som er inne, samtidig som det gir forutsigbarhet for FN og Mali. 

– En stor utfordring i Mali og andre steder er at slike viktige, men kostbare kapasiteter er vanskelig å holde stabilt over tid.  For Mali er flytransport ekstremt viktig. Avstandene er store og veitransport er både vanskelig og farlig. Våre fly er avgjørende for å transportere ut skadde og for å få fram personell, medisiner og utstyr, avslutter Bakke-Jensen.