Historisk arkiv

Embetsdialog i Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har gjennomført et møte på embetsnivå med det russiske Forsvarsministeriet. Møtet fant sted i Moskva 2. februar. Det er første gang det er gjennomført møter på dette nivået siden 2013. Møtet har vært planlagt lenge.

Bakgrunnen er et gjensidig ønske om å utveksle informasjon om militær aktivitet og bidra til å unngå misforståelser.

Fra norsk side har det vært gjort klart at det ikke er aktuelt å gjenoppta forsvarssamarbeidet med Russland som ble suspendert i 2014 på grunn av Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina. Det har likevel stor verdi å utveksle informasjon og erfaring direkte for å bevare stabilitet i nord.