Historisk arkiv

European Deterrence Initiative (EDI) på Rygge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Amerikanske myndigheter har foreslått å bygge oppstillingsplattformer for fire kampfly på Rygge.

NATO og USA oppdaterer nå sine planverk i Europa, også for forsvaret av Norge. Tilpasset infrastruktur er en viktig forutsetning for evnen til å gjennomføre disse planene. Støtten til infrastrukturtiltak gjennom EDI vil styrke Norges langsiktige forsvarssamarbeid med USA.

Amerikanske myndigheter har foreslått å bygge oppstillingsplattformer for fire kampfly på Rygge. Det dreier seg om etablering av infrastruktur, og ikke om utplassering av kampfly. Forslaget ligger inne i Pentagons budsjett for 2018.

–Det er positivt at USA vil investere i militær infrastruktur på Rygge. Denne investeringen vil legge til rette for styrket beredskap og rask overføring av NATO-allierte styrker i tilfelle krise og krig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. 

Planene på Rygge innebærer å etablere oppstillingsplass med overbygning (hangaretter) for fire kampfly på Rygge flystasjon, i tillegg til taksebane, et brannvernbygg, belysning og skilting. Amerikanske myndigheter ser for seg tidvis øving og trening og eventuell forsterkning til Rygge med fjerde generasjons kampfly ved behov.

–I henhold til NATO-traktaten er Norge forpliktet til å styrke egen og kollektiv forsvarsevne . Alliert øving og trening og tilpasning av militær infrastruktur på norsk jord viser overfor NATO at vi tar våre forpliktelser til å forsvare eget territorium på alvor, avslutter Bakke-Jensen. 

Bakgrunn
På bakgrunn av den russiske annekteringen av Krim i 2014 og krisen i Ukraina, iverksatte Obama-administrasjonen beroligende tiltak gjennom tydeligere nærvær i allierte europeiske land. Tiltakene ble samlet under betegnelsen European Deterrence Initiative (EDI) og utformes sammen med europeiske lands myndigheter for best mulig å bidra til stabilitet og forutsigbarhet. EDI er blitt styrket under nåværende amerikanske administrasjon, noe som demonstrerer tydelig NATO-solidaritet.

EDI innebærer blant annet at amerikanske myndigheter bruker penger på å bygge militær infrastruktur i Norge for å understøtte justerte forsterkningsplaner. Dette er en fremgangsmåte vi er godt kjent med. Betydelige deler av den militære infrastrukturen som er oppført i Norge etter annen verdenskrig, er finansiert med bidrag fra NATOs investeringsprogram eller bilateralt fra allierte land. 

De amerikanske investeringene på Rygge er i tråd med etablert norsk forsvarspolitikk. Vi ønsker å legge til rette i størst mulig grad for alliert evne til forsterkning av Norge. Infrastruktur for forsterkning utfordrer ikke basepolitikken. Dette har vært gjort en rekke ganger i hele etterkrigstiden.