Historisk arkiv

Forsvarsdepartementet selger Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Gruppen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet selger det statseide selskapet Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM) til Kongsberg Defence & Aerospace.

Salget sikrer fortsatt nasjonalt eierskap av AIM gjennom statens aksjemajoritet i Kongsberg Gruppen. Kongsberg Gruppen vil eie en majoritetsandel av AIM. Patria, som eies av den finske stat og Kongsberg Gruppen, vil gå inn med en minoritetsandel.

Når AIM, Kongsberg Defence & Aerospace og Patria går sammen, blir de en av Nord-Europas største aktører innen understøttelse av militære luftsystemer.

– Med Kongsberg Defence & Aerospace og Patria på eiersiden mener jeg AIM er meget godt rustet til å videreutvikle selskapet, sikre arbeidsplasser og styrke den nasjonale beredskapen på vedlikehold av Forsvarets luftsystemer. Dette er helt i tråd med vår nasjonale forsvarsindustrielle strategi, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Salget forutsetter Stortingets godkjennelse.

Statssekretær Tone Skogen og ekspedisjonssjef Anders Melheim sammen med ledelsen i Kongsberg, Patria og AIM på Kjeller da ansatte fikk orientering om salget.
Statssekretær Tone Skogen og ekspedisjonssjef Anders Melheim sammen med ledelsen i Kongsberg, Patria og AIM på Kjeller da ansatte fikk orientering om salget. Foto: Ove Ronny Haraldsen, Kongsberg Gruppen

Om AIM

Virksomheten som drives i AIM i dag var opprinnelig del av Luftforsvarets Hovedverksted, som ble startet i 1916. Luftforsvarets Hovedverksted ble skilt ut og omdannet til et eget statsforetak i 2011 og videre omdannet til et aksjeselskap i 2016.

AIM har hatt en sentral rolle i norsk luftfartsindustri, både militært og sivilt, innen vedlikehold og reparasjon av fly og helikopter. AIM Norway AS har 440 ansatte og omsatte i fjor for 140 millioner USD.