Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

USAs forsvarsminister møter Frank Bakke-Jensen og Ine Eriksen Søreide i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Den amerikanske forsvarsministeren James N. Mattis besøker Oslo for å ha samtaler med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Det blir mulighet for pressen å møte forsvarsministrene og utenriksministeren lørdag 14. juli.

Forsvarsministrene James N. Mattis og Frank Bakke-Jensen
Forsvarsministrene James N. Mattis og Frank Bakke-Jensen. Foto: Department of Defense

Den amerikanske forsvarsministeren ankommer Oslo fredag. Lørdag blir det bilaterale samtaler mellom Norge og USA. Sentrale temaer for samtalene vil være bilaterale spørsmål, nordområdene, styrking av det kollektive forsvaret og avskrekking, kampen mot terror og innsats for å stabilisere land i NATOs nærområder samt transatlantisk byrdefordeling.

– USA er Norges viktigste allierte. Besøket fra den amerikanske forsvarsministeren til Norge er et tydelig tegn på alliert samhold og felles interesser, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. – Regjeringen vil videreutvikle det gode bilaterale forholdet mellom Norge og USA.

– Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har klare konsekvenser også for oss. Jeg ser frem til å diskutere hvordan vi kan jobbe sammen for å sikre fred og stabilitet i vår region og globalt. At USA gjennom en rekke nye tiltak fortsetter å ta medansvar for europeisk sikkerhet, viser styrken i både det transatlantiske og det bilaterale samarbeidet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Priv. til red.:

På grunn av strenge sikkerhetstiltak ønsker vi forhåndspåmelding i god tid. Kun forhåndsakkreditert presse vil få tilgang til pressemøtene.

Vi legger opp til at pressen kan møte forsvarsministrene i Forsvarsdepartementets lokaler og utenriksministeren og forsvarsminister James N. Mattis i Utenriksdepartementets lokaler. Påmelding til respektive departementer, som angitt under (påmeldingen er nå avsluttet). 

 

Pressemøte i Forsvarsdepartementet lørdag kl. 11.15 (oppmøte senest kl. 10.45).

Pressemøtet blir i Glacisgate 1. Forsvarsministrene Frank Bakke-Jensen og James N. Mattis vil komme med uttalelser til media. Det legges ikke opp til spørsmål eller intervjuer i etterkant. Seansen planlegges sendt på Nett-TV (nærmere informasjon vil bli lagt ut på regjeringen.no).

Påmelding innen fredag kl. 13.00 til pressekontakt for forsvarsministeren Lars Gjemble, lars.gjemble@fd.dep.no / (+47) 909 73 891.

 

Pressemøte i Utenriksdepartementet lørdag kl. 14.10 (oppmøte senest kl. 13.40).

Pressemøtet blir hos UD. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister James N. Mattis vil komme med uttalelser til media. Det legges ikke opp til spørsmål eller intervjuer i etterkant.

Påmelding innen fredag kl. 13.00 til pressekontakt for utenriksministeren Kristin Enstad, kristin.enstad@mfa.no / (+47) 482 68 835.

Bilder og nett-tv

Offisielle bilder fra besøket vil bli lagt ut i denne mappa på Flickr:https://www.flickr.com/photos/forsvarsdepartementet/albums/72157671017941328

Bilder vil også bli sendt Scanpix. Spørsmål om bilder? Ta kontakt med Helene.Megaard@fd.dep.no.

Nett-tv: Vi planlegger å sende pressemøtet mellom James N. Mattis og Frank Bakke-Jensen på nett-tv på denne siden: https://www.regjeringen.no/no/dep/fd/id380/

Nett-tv USAs forsvarsminister møter Frank Bakke-Jensen og Ine Eriksen Søreide

Se sendingen her

Se sendingen her