Historisk arkiv

Regjeringen har fått forsvarssjefens råd til ny langtidsplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Norge står foran et mer alvorlig trussel- og risikobilde enn på lenge. Vi må ta større ansvar for vår egen sikkerhet, og vi møter økte forventninger fra NATO, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under pressekonferansen hvor han overleverte rapporten med det fagmilitære rådet til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under pressekonferansen hvor han overleverte rapporten med det fagmilitære rådet til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for forsvarssektoren, og har bedt forsvarssjefen om råd. I dag fikk forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overlevert det fagmilitære rådet fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

- Sikkerhetssituasjonen i Norges nærområder blir stadig mer alvorlig. Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum for å møte den nye virkeligheten. Derfor anbefaler jeg en betydelig styrking av Forsvaret, sier forsvarssjef Bruun-Hanssen.

- Siden regjeringen tiltrådte har vi styrket Forsvaret og økt aktiviteten. Nå flyr vi mer og seiler mer, men det betyr også at vi har behov for flere folk. I den nye langtidsplanen skal vi fortsette arbeidet med å videreutvikle Forsvaret. Ved å styrke vårt eget forsvar bidrar vi også til å styrke NATOs samlede forsvarsevne, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Regjeringen tar sikte på å legge frem den nye langtidsplanen for Stortinget i løpet av våren 2020.

- Vi skal ha et forsvar som er i stand til å løse dagens og fremtidens utfordringer, og vi skal ha en effektiv og fornuftig bruk av samfunnets ressurser. Jeg er også opptatt av at det skal ligge brede politiske forlik bak en ny langtidsplan slik at vi sikrer Forsvaret forutsigbarhet og stabilitet, sier Bakke-Jensen.

Oppfordrer flere til å komme med innspill

Interessenter, organisasjoner og andre kan komme med synspunkter på det fagmilitære rådet innen 1. november 2019.

- Arbeidet med langtidsplanen er en åpen prosess. Jeg oppfordrer flere til å komme med innspill og kommer til å invitere til dialogmøter i høst, der blir det rom for å dele synspunkter om de truslene og utfordringene vi står ovenfor, sier forsvarsministeren.

Det vil bli arrangert dialogmøte i Tromsø 11. november og i Oslo 12. november.

Alle innspill kan sendes til langtidsplan@fd.dep.no