Historisk arkiv

Planlegger oppgraderinger og ny overflatestruktur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Flere av dagens overflatekampfartøy når slutten av sin levetid mot 2030. Regjeringen vil oppgradere dagens fartøy slik at levetiden forlenges. Samtidig har planleggingen av en ny overflatestruktur startet.

-Våre nordligste havområder har fått større strategisk betydning. Det stiller økte krav til Sjøforsvarets evne til situasjonsforståelse og myndighetsutøvelse. Regjeringen vil derfor styrke Sjøforsvaret med økt bemanning og oppgradering av fartøyer, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Skjoldklassen skal oppgraderes
Skjoldklassen skal oppgraderes Foto: Forsvaret

Norge får nye ubåter mot slutten av 2020-tallet og på begynnelsen av 2030-tallet. Regjeringen vil forlenge levetiden til de eksisterende ubåtene frem til nye ubåter er på plass. Sjøforsvarets fire fregatter skal oppgraderes slik at de forblir operativt relevant. Minerydderne vil også bli videreført frem til nye ubemannende og autonome systemer er operative. Og Kystvakten videreføres med 15 fartøy.

Norge skal få nye ubåter
Ulaklassen skal fases ut og nye vil komme. Foto: Forsvaret

- Endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen kombinert med rask utvikling av ny teknologi, kan gi nye løsninger for å opprettholde den operative evnen. Dette må vi se på fremover. Vi må også se på om vi kan gjennomføre nye anskaffelser i samarbeid med allierte. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om den fremtidige innretningen av overflatestrukturen i 2022, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Fregatt i Nansenklassen
Oppgraderinger og ny overflatestruktur skal planlegges. Foto: Forsvaret