Historisk arkiv

Takketale til piratjegerne på KNM Fridtjof Nansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Medaljeseremoni Ocean Shield, Bergen, 18. november

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok ved medaljeseremonien for første kontingent fra Ocean Shield, i Bergen. Her er takketalen som ble fremført.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok ved medaljeseremonien for første kontingent fra Ocean Shield, i Bergen, 18. november. Her er takketalen som ble fremført.

 

Ved statsråd Ine Eriksen Søreide

*sjekkes mot fremføring*

Soldater

Kjære alle sammen!

Jeg har sett fram til å møte dere her i dag. Jeg har gledet meg til å takke dere og gi dere anerkjennelse for det oppdraget dere har utført.

Sist jeg møtte dere var nettopp her kort tid før avreise, da som leder av Utenriks- og forsvarskomiteen. Det var en tidlig vårdag. Jeg husker jeg møtte et mannskap som var både spent og motivert. Jeg fikk kjenne på forventningene og på kameratskapet. Dere var klare til å kaste loss, til å ta farvel med kjente og kjære.  

Jeg tror ikke alle forstår hvordan et slikt øyeblikk arter seg. Det å forlate sine nærmeste for så lang tid. Det å vite at du skal dra over halve jorden til en jobb på et relativt ukjent hav. Og det å være om bord på et marinefartøy som i ytterste fall kan havne i skarpe situasjoner og kamp mot pirater.  

På en dag som dette vil jeg derfor rette stor takk til dere som har vært igjen hjemme. Dere skal vite at den støtten der gir betyr mye for den enkelte, og det betyr mye for oppdraget.

La meg også si følgende: Det har vært få piratangrep de siste par årene, men det forekommer. Det betyr ikke at innsatsen har vært forgjeves. Tvert om. Det er takket være dere og andre internasjonale styrker i området at vi har snudd en dramatisk utvikling.

Det finnes fortsatt pirater på land i Somalia. Pirater som venter på den riktige anledningen til å gjennomføre kapringer av handelsfartøy. Pirater som ser muligheter i andre områder der sikkerheten ikke er like god.  

Dere har vært der for å bidra til trygghet for tusenvis av sjøfolk som seiler gjennom området hver eneste dag. Det har dere lykkes med. Derfor skal dere på en dag som dette være stolte.

Noe annet jeg merket meg da jeg møtte dere i mai, var et fartøy og en besetning som var grundig forberedt. Grundighet og skikkelighet har vært vesentlig for dere like mye som det var det den gangen Fridtjof Nansen dro til havs. Til Polhavet, gjennom Nordvestpassasjen. Nordpolen var Nansens mål.   

For Nansen var ekspedisjonen en ligning med mange ukjente. Det var om å gjøre å redusere disse til et fåtall. Som for dere, var gjentatte gjennomganger og testing av utstyr påkrevd. Og like grundig som Nansen valgte ut sitt mannskap, ble dere målt og vurdert for den viktige oppgaven om bord på KNM Fridtjof Nansen. At det nettopp ble dere som reiste ut er slett ingen tilfeldighet.

Dere deler også noe annet som er vesentlig. Havet har vært deres operasjonsområde. For Nansen ble det enorme Polhavet en sterk tankevekker. I utstrekning og dybde. Det gjelder også for det enorme havområdet dere har patruljert i.

Også her viste Nansen vei. Nansen sa at den som vil forstå jorda, må forstå havet. Det er fra havet vi stammer, det er vårt matfat, det er havet som påvirker temperaturen på jorda.

Det er kunnskap som peker framover i tid. Det har vært rammen om den jobben dere har gjort. Dere har vært på oppdrag for å trygge det frie hav. Dere har vernet om blodårene i den globale økonomien. Dere har beskyttet verdens viktigste handelsvei.

Utenfor Afrikas Horn pågår den største internasjonale innsatsen mot piratvirksomhet siden datidens stormakter renset det karibiske hav for 300 år siden. For norske sjømenn var frykten for pirater en brutal virkelighet også den gangen. Ja, vi skal huske at kampen mot de såkalte Barbareskpiratene førte Norge i krig med piratstater i Nord-Afrika på slutten av 1700-tallet.

Vi har altså en lang militær historie i piratbekjempelse. Historisk sett er deres innsats i Aden-bukta derfor en ubrutt fortelling om å holde havet trygt. Nok en gang tar Norge sin tørn ved roret.

Jeg har hele tiden ment at Norge må være med i sikre de frie havene utenfor kysten av Somalia. Til enhver tid er det om lag 100 norske skip og 2500 mannskaper i området. Siden Norge er en veldig stor nasjon til havs, skal vi ta del i dugnaden. Og som en nasjon med politisk og militært overskudd, har det vært riktig å lede NATO-operasjonen.

Jeg er stolt av det norske flagget for første gang har vært heist på kommandofartøyet for NATOs stående maritime styrke og en skarp maritim operasjon. For få år siden ville mange ha ristet på hodet av når vi snakket om det. Sjøforsvaret har vist vei. Det er en anerkjennelse til hele Sjøforsvaret og til dere soldater.

Dere bringer ny og viktig kunnskap hjem til Forsvaret. Kunnskap om seiling i ukjent farvann. Kunnskap om å seile som kommandofartøy i en alliert operasjon. Derfor går det en linje fra det oppdraget dere har utført til den øvelsen Forsvaret gjennomfører i Hordaland fylke her og nå.

I dag er det KNM Helge Ingstad som seiler utenfor Bergen. I en storskala øvelse, i store forband, med alle forsvarsgrener, øver vi på det Forsvaret er satt til å gjøre: forsvare vår land mot ytre press og krise.

Jeg var i Bergen for å ta farvel. Og jeg er her nå for å ønske dere velkommen hjem. Og for å takke dere. I det ligger det mer enn bare et møte. Det synliggjør det ansvaret vi har som politikere. Regjering og Storting har et særlig ansvar for norske soldater som er sendt ut i internasjonale operasjoner.

I dag vil jeg på vegne av regjeringen takke hver enkelt av dere for den innsatsen dere har gjort, for mennesker der ute og for oss her hjemme. Den innsatsen dere har gjort betyr mye.

Gratulerer med dagen!