Historisk arkiv

Nyheter

Nye medlemmer i Norges Bank hovedstyre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt professor Karen Helene Ulltveit-Moe, selvstendig næringsdrivende Hilde Myrberg og professor Kjetil Storesletten som medlemmer til hovedstyret i Norges Bank. Seniorrådgiver Hege Sjo er oppnevnt som nytt andre varamedlem til styret. Alle medlemmene er oppnevnt for perioden 1. januar 2014 – 31. desember 2017.

De nye kandidatene vil videreføre og styrke hovedstyrets kompetanse innen sentrale deler av Norges Banks ansvarsområde.

Fra 1. januar 2014 vil hovedstyret få følgende sammensetning. (De ansattes representanter er ikke tatt med.):

Leder: Sentralbanksjef Øystein Olsen
Nestleder: Visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad
Medlem: Administrerende direktør Liselott Kilaas, Oslo
Medlem: Professor Egil Matsen, Trondheim
Medlem: Selvstendig næringsdrivende Hilde Myrberg, Oslo
Medlem: Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum
Medlem: Professor Kjetil Storesletten, Oslo

Første varamedlem: Professor Espen R. Moen, Oslo
Andre varamedlem: Seniorrådgiver Hege Sjo, Bærum