Historisk arkiv

Endringer i eiendomsmeglingsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Endringene trer i kraft 1. januar 2017.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om utenrettslige tvisteløsningsordninger etter eiendomsmeglingsloven. Forslaget innebærer at Eiendomsmeglingsnemnda kan fortsette å drive virksomhet som i dag.

Forslaget om at godkjenning etter ny lov om klageorganer for forbrukersaker anses som godkjenning også etter eiendomsmeglingsloven, medfører at nemnda ikke må søke om godkjenning fra to ulike departementer.

Endringene trer i kraft 1. januar 2017. Forskriftsendringene følger opp forslag i høringsnotat 18. august 2016.

Les forskriften her