Historisk arkiv

Ekspertgruppe skal gjennomgå forvaltningen av SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal gjennomgå Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Gruppen består av professor Magnus Dahlquist ved Stockholm School of Economics og professor Bernt Arne Ødegaard ved Universitetet i Stavanger.

Finansdepartementet foretar regelmessige og brede gjennomganger av forvaltningen i SPU, sist i 2014 da en ekspertgruppe bestående av Ang, Brandt og Denison utarbeidet en rapport om den aktive forvaltningen av SPU. I tråd med dette har departementet satt i gang en ny, bred gjennomgang, herunder satt ned en ekspertgruppe som skal gjennomgå grunnlaget for strategiene som Norges Bank benytter i forvaltningen av fondet og analysere resultater i den aktive forvaltningen. Ekspertgruppen skal utarbeide en rapport som vil bli omtalt i den årlige meldingen om Statens pensjonsfond som legges fram våren 2018.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport i løpet av januar 2018.

Ekspertgruppens mandat

Som ledd i arbeidet med å gjennomgå forvaltningen av SPU har Finansdepartementet i brev 14. juni 2017 også bedt om analyser og vurderinger fra Norges Bank.

Som del av gjennomgangen vil departementet i tillegg få utarbeidet konsulentrapporter om kostnader og om ansvarlig forvaltning i andre store fond. Disse vil bli utarbeidet innenfor gjeldende rammeavtaler som departementet har med konsulentselskapene McKinsey og Inflection Point Capital Management (IPCM).

Mer om medlemmene i ekspertgruppen

Magnus Dahlquist er professor i finans ved Stockholm School of Economics (SSE) og Research Fellow ved Centre for Economic Policy Research (CEPR) i London og ved Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (NETSPAR) i Nederland. Hans nåværende forskning er innen kapitalforvaltning, aktivaprising og internasjonal finans. Dahlquist har en doktorgrad i sosialøkonomi fra Institute for International Economic Studies (IIES) ved universitetet i Stockholm. Han var medlem av en ekspertgruppe som i 2015 ga hovedstyret i Norges Bank råd om prinsipper for avkastningsmåling og risikorapportering.

Bernt Arne Ødegaard er professor i finans ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hans nåværende forskning er innen empirisk finans og markeders mikrostruktur. Ødegaard har en doktorgrad i finans fra Carnegie Mellon University i USA. Han var medlem av ekspertgruppen som i 2015 ga hovedstyret i Norges Bank råd om prinsipper for avkastningsmåling og risikorapportering.