Historisk arkiv

Ekspertrapporter om SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet legger i dag frem rapporter om Statens pensjonsfond utland (SPU) fra to ekspertgrupper. Rapportene inngår i departementets grunnlag for å vurdere henholdsvis Norges Banks forvaltning av fondet og unoterte aksjer. De vil bli omtalt i meldingen til Stortinget om Statens pensjonsfond, som legges frem til våren.

Den ene ekspertgruppen har vurdert Norges Banks forvaltning av SPU. Gruppen har bestått av professor Magnus Dahlquist ved Stockholm School of Economics og professor Bernt Arne Ødegaard ved Universitetet i Stavanger.

Den andre ekspertgruppens har vurdert investeringer i aksjer i unoterte selskaper. Gruppen har bestått av førsteamanuensis Trond Døskeland ved Norges Handelshøyskole og professor Per Strömberg ved Stockholm School of Economics.