Historisk arkiv

Brexit: Beredskap på finansmarkedsområdet – oppfølging av Kommisjonsvedtak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I en nyhetsmelding 16. november 2018 uttalte Finansdepartementet at hvis EU treffer tiltak på finansmarkedsområdet for å avhjelpe brexit uten en overgangsordning, vil norske myndigheter sørge for en tilsvarende og samtidig virkning i Norge for norske aktører.

Europakommisjonen har 19. desember 2018, i samsvar med forordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR), fattet en midlertidig og betinget likeverdighetsbeslutning for Storbritannias regulering av sentrale motparter (CCPer). Dette gjør det mulig for ESMA å anerkjenne britiske sentrale motparter, slik at de, for det tilfelle at det ikke er noen overgangsordning etter at Storbritannia går ut av EU, kan fortsette å tilby tjenester i EU.

Finansdepartementet bekrefter at i den utstrekning britiske sentrale motparter vil ha mulighet til fortsatt å yte tjenester i EU, så vil norske myndigheter sørge for at de britiske sentrale motpartene også vil ha mulighet til å fortsette å yte tjenester i Norge.

Finansdepartementet vil også sørge for en tilsvarende og samtidig virkning i Norge av de to delegerte forordningene vedtatt av Kommisjonen 19. desember, som, i en periode på 12 måneder etter at Storbritannia går ut av EU, legger til rette for novasjon av visse typer (OTC) derivatkontrakter når kontrakten blir overført fra en motpart i Storbritannia til en motpart i EU27.