Historisk arkiv

Differensiert arbeidsgiveravgift:

Nyheter

Reduserte satser for transport og energi gjeninnføres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har fått gjennomslag for nye EU-regler og fra 1. januar 2018 vil transport- og energiforetak igjen kunne beregne arbeidsgiveravgift med reduserte satser.

– Helt siden vi ble kjent med at transport og energi måtte tas ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, har Regjeringen arbeidet hardt for å få gjennomslag for endringer i EU-reglene, sier finansminister Siv Jensen (Frp). Vi hatt en tett og god dialog med både Europakommisjonen og ESA, og i mai i år ble det klart at Europakommisjonen godtok de norske forslagene til endringer i EU-lovgivningen. Endringene er nå også gjennomført under EØS-avtalen, og 12. desember vedtok Stortinget at transport og energi igjen skulle inkluderes i ordningen.

I 2013 endret Europakommisjonen statsstøtteregelverket, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser fra 1. juli 2014. Regjeringen innførte derfor kompenserende tiltak for den økte arbeidsgiveravgiften som fulgte av de nye sektorbegrensningene.

Samtidig arbeidet Regjeringen for å få endret EUs regler, slik at transport og energi igjen kunne være omfattet av den norske DA-ordningen. Finansministeren møtte våren 2015 kommissæren for konkurranse og statsstøtte, Margrethe Vestager. I tillegg har de berørte departementene deltatt i flere bilaterale møter med embetsverket i Europakommisjonen og ESA, gitt skriftlige innspill og fremmet Norges synspunkter i multilaterale møter mellom Kommisjonen og EU/EØS-statene.

– Gjennomslaget for å kunne beregne arbeidsgiveravgift med reduserte satser for transport- og energiforetak betyr bedre rammebetingelser for næringsutvikling i distriktene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Over 1500 bedrifter, som omfattes av sonene som får redusert arbeidsgiveravgift, får tilsammen 585 millioner kroner mindre i avgifter. Det betyr at bedriftene blir mer lønnsomme og vi sikrer viktige arbeidsplasser i distriktene, sier Sanner.

– Regjeringen skaper gode vilkår for næringslivet, trygger arbeidsplasser og legger til rette for å skape fremtidsrettede arbeidsplasser. Det tar hele Norge i riktig retning, sier statsrådene Jensen og Sanner.