Historisk arkiv

Finansdepartementet vurderer å endre regelverket for garanterte pensjonsprodukter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å utarbeide utkast til regelverksendringer for garanterte pensjonsprodukter, med utgangspunkt i vurderingene i en arbeidsgrupperapport.

Bakgrunnen for at arbeidsgruppen så på regelverket, er blant annet at det de siste årene har vært lav avkastning utover det avkastningsgarantiene gir, og verdiøkningen på pensjonsytelsene fra fripoliser og ytelsesordninger har vært liten.

Over 90 000 personer var medlem av private ytelsesordninger, og det var utstedt over en million fripoliser fra slike ordninger til en verdi av 350 milliarder kroner i fjor.

Finansdepartementet gir nå Finanstilsynet i oppdrag å utarbeide utkast til regelendringer basert på arbeidsgruppens vurderinger. Oppdraget omfatter også regelverket for flytting av pensjonsordninger, som er relevant for flytting av kommunale pensjonsordninger i forbindelse med kommunesammenslåinger.

Les mer: