Historisk arkiv

Forskriftsfastsetting som forberedelse til mulig Brexit

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Det er ved kongelig resolusjon i dag fastsatt to forskrifter på Finansdepartementets område.

Den ene forskriften gir overgangsregler på forsikringsområdet i tilfelle Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland trer ut av Den europeiske union uten en overgangsperiode.

Den andre forskriften gir unntak for HM Treasury, Bank of England og UK Debt Management Office fra markedsmisbruksregelverket i verdipapirhandelloven.

Begge forskriftene trer i kraft 13. april 2019. De kommer til anvendelse dersom Storbritannia trer ut av EU uten en utmeldingsavtale som inneholder en overgangsperiode.

Les mer: